بنرها

برای حمایت از «روز بلاگستان فارسی» لطفا یکی از بنرهای زیر را در وبلاگ‌تان قرار دهید و به این وبگاه لینک بدهید.  همچنین شما می‌توانید برای روز بلاگستان فارسی بنر طراحی کنید و برای ما ارسال کنید تا در این صفحه با نام خودتان منتشر شود.

لوگوها
روز بلاگستان فارسی ۱۳۹۱- طراح: آرش اصغری (توییترفیس‌بوک)

روز بلاگستان فارسی ۱۳۹۱- طراح: آرش اصغری (توییترفیس‌بوک)


پوسترها

روز بلاگستان فارسی ۱۳۹۱- طراح: آرش اصغری (توییترفیس‌بوک)

روز بلاگستان فارسی ۱۳۹۰- طراح: آرش اصغری (توییترفیس‌بوک)

روز بلاگستان فارسی ۱۳۹۰- طراح: آرش اصغری (توییتر- فیس‌بوک)